Życiorys

Doświadczenie zawodowe

Od września 2008 r.
Rietzler Economics, Berlin
Economista niezależna

Usługi:

Studia ekonomiczne i ekonometryczne
Konsultacje w polityce ekonomicznej
Tłumaczenie tekstów ekonomicznych (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski, hiszpański i polski)
Koordinacja projektów
Redakcja
Seminaria


Od kwietnia 2005 r. - do grudnia 2007 r.
Instytut Macroekonomii i Konjunktury (IMK) w Fundusze Hansa Boecklera, Duesseldorf
Kierownik referatu

Zadania:

Administracja instytutu, planowanie badań i finansowanie projektów
Badanie makroekonomiczne i uczestnictwo w grupach roboczych dotyczących polityki ekonomicznej
Koordynacja kontaktów międzynarodowych
Planowanie i kontrola budżetu, negocjacje
Publikacje po niemiecku, po angielsku i po francusku, redakcja publikacji naukowych
Raporty wewnętrzne dla zarządu i dla rady nadzorczej Funduszu Hansa Boecklera
Public relations, web content i biuletyny informacyjne po niemiecku i po angielsku


Od stycznia 1999 r. - do lutego 2005 r.
Niemiecki Instytut Ekonomicznych Badań (DIW Berlin), Berlin
Naukowiec

Zadania:


Analiza makroekonomiczna Europejskiej Unii Monetarnej i jej krajów członkowskich
Konsultacji polityki ekonomicznej (w kooperacji z innymi instytutami europejskimi)


Uczestnictwo we współnej prognozie czołowych instytutów badań ekonomicznych dla rządu niemieckiego
Koordynacja projektów narodowych i międzynarodowych
Ekspertyzy dla niemieckich ministerstw federalnych, publikacji po niemiecku i po angielsku
Współpraca z organizacjami międzynarodowymi (na przykład EBC, Eurostat) i z mediami
Organizacja międzynarodowych workshopów i konferencji


Od stycznia 1996 r. - do grudnia 1998 r.
Niemiecki Instytut Ekonomicznych Badań (DIW Berlin), Berlin, Almaty
Koordynator projekta

Zadania:

Koordynacja projekta UE "Kazakhstan Economic Trends" w Berlinie i w Almaty (Kazachstan)
Analyza rozwoju ekonomicznego Kazachstanu

Redakcja publikacji kwartalnej “Kazakhstan Economic Trends” (po angielsku i po rozyjsku)Współpraca z wysokorangowymi przedstawicielami instytucji kazachskich (na przykład wiceprezydenty Banku Narodowego Kazachstanu, wiceministry), przedstawiczele organizacji międzynarodowych (MOP, MFW, UNDP) jak i z inwestorami zagranicznymi
Raporty regularne dla Komisji Europejskiej; negocjacje kontraktowe i budżetowe


Od marca 1994 r. - do lipca 1995 r.
BDO Deutsche Warentreuhand AG / BDO Binder International, Berlín, Moskwa
Audytor

Zadania:

Audyt finansowy w Niemczech i w Rosji


Due diligence audit i ocenianie przedsiębiorstwa w Uzbekistanu we współprace z audytorami z Moskwy i z Kuala Lumpur


Przygotowanie bilansów rocznych dla filii rosyjskich przedsiębiorstw międzynarodowych zgodnie ze międzynarodowymi standardami rachunkowości (IAS)

Przygotowanie deklaracji podatkowych zgodnie z prawem rosyjskim
Analizy prawne dla klientów
Tłumaczenie ustaw rosyjskich o rachunkowości z języka rosyjskiego na niemiecki


Od września 1991 r. - do czerwca 1993 r.
Centrum Naukowy Socialnych Badań Berlin (WZB), Berlin
Asystent

Zadania:Wspólpraca w projekcie "Transformacja ekonomii planowych na ekonomie monetarne ze specjalnym uwzględneniem rynku pracy i bilansu płatniczego” (Fundusz Volkswagena)

Analyza statystyczna

Organizacja międzynarodowych konferencji


Wykształcenie wyźsze

Od listopada 2001 r. - do listopada 2005 r.
Studia doktoranckie na uniwersytecie Freie Universität Berlin (FU Berlin), na fakultecie ekonomii, instytut statystyki i ekonometrii, Professor Jürgen Wolters, temat dysertacji „A Small Model of the Spanish Economy“, stopień: Magna cum laude

Od lutego 1991 r. - do listopada 1993 r.
Dyplom-Ekonomista („Diplom-Volkswirtin“)
Studia ekonomii na Uniwersytecie Freie Universität Berlin (FU Berlin), Studia języka polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (Humboldt-Universtaet zu Berlin)

Od września 1990 r. - do stycznia 1991 r.
Kurs języka rosyjskiego w Moskwie

Od kwietnia 1990 r. - do sierpnia 1990 r.
Studia ekonomii na Uniwersytecie Freie Universität Berlin (FU Berlin)

Od października 1989 r. - do marca 1990 r.
Studia języków rosyjskiego, angielskiego, francuskiego i polskiego na fakultecie językoznawstwa stosowanego Uniwersytetu Moguncji w Germersheim, (Nadrenia-Palatynat)

Od kwietnia 1986 r. - do września 1989 r.
Studia ekonomii, języka rosyjskiego i polityki w Uniwersytecie Monachium

Znajomość obsługi komputera
MS-Office, Internet, Eviews, PC Give, różne software statystyczne, LaTeX, administracja banków danych (Microsoft Access)

Znajomość języków

Język ojczysty: niemiecki
Bardzo dobra: angielski, rosyjski, francuski
Dobra: hiszpański, polski


Do góry