Usługi

Rietzler Economics proponuje szerokie spektrum usług w sferze ekonomii.

Przedsiębiorstwo pracuje w trzech głównych dziedzinach:

Analizy ekonomiczne, ekspertyzy
Badam różne tematy, szczególnie w makroekonomii i polityce ekonomicznej. W studiach używam fachowe metody statystyczne i ekonometryczne. Ponadto proponuję analizy konjunktury i prognozy jak i analizy branż i rynków. Raporty piszę po niemiecku albo w jednym z pięciu innych języków.

Międzynarodowe konsultacje w polityce ekonomicznej
Propunuję konsultacje odnośnie konkretnych przedsięwzięć w polityce ekonomicznej. w ramach międzynarodowych projektów i w współprace z innymi ekspertami z różnych instytucji. Oprócz tego organizuję seminaria w dziedzinach: makroekonomia, polityka ekonomiczna, rachunkowość narodowa, modelowanie makroekonomiczne i prognoza, ekonometria serii czasowych.

Tłumaczenia tekstów ekonomicznych i inne usługi językowe
Tłumaczę teksty ekonomiczne (na przykład dla czasopism i stron internetowych) z niemieckiego, z angielskiego, z francuskiego, z rosyjskiego, z hiszpańskiego, z polskiego na niemiecki, na angielski, na rosyjski. Ponadto proponuję streszczenia obcojęzykowych publikacji po polsku albo w jednym z innych języków.

Oprócz tego na życzenie klienta oferuję również indywidualne usługi jak na przykład koordynacja projektów albo redakcja stron internetowych.